Biotopbeviset

Biotopbeviset

til daginstitutioner

I biodiversitets-krisen tæller alle arealer 

Biodiversitet på legepladser er vigtig, ikke blot fordi det hjælper med at understøtte forskellige dyre- og plantearters overlevelse, men også for at øge børns forståelse for naturen. Vi skal skabe livslange bånd til naturen som kan bygge grundlag for en mere empatisk verden.

Velvære og
vild leg

Talrige studier har dokumenteret fordelene ved udendørsaktiviteter og interaktion med naturen for børns fysiske, mentale og følelsesmæssige sundhed. Det er blevet påvist, at naturens elementer bidrager til at mindske stress, forbedre koncentrationsevnen og stimulere kreativitet hos børn. Derfor er det vigtigt, at vi bestræber os på at udvikle naturrige omgivelser på legepladsen. Ved at integrere træer, planter og naturlige legeelementer.

Målet er at give børn mulighed for at lege mere vildt i sammenspil med naturen. Dette bidrager ikke blot til deres fysiske aktivitet, men fremmer også en forståelse og respekt for miljøet. Således er udviklingen af naturlige legepladser ikke kun en investering i børns trivsel, men også en langsigtede investering i deres forhold til naturen.

Udvikling af den vilde legeplads

Dette materiale vil styrke jeres børnehaves læringsmiljø inden for natur, udeliv og science

Projektet handler om at skabe mere liv på legepladser ved at invitere naturen ind på grunden – ikke ved at bygge nyt, men ved at slippe kontrollen. Med vejledninger, en børnefortælling, en plakat med mål og habitatslister bliver det nemt og overskueligt at komme i gang med at forbedre biodiversiteten på jeres legeplads.

Pædagogisk materiale

Sådan fungerer det

Biotopbeviset består af flere elementer, som bruges i løbet af året. Her kan du få et overblik over indholdet i det pædagogiske materiale: Mere liv på legepladsen

Slip naturen løs sammen med børnene 

Idéen er at børn skal ud og plante træer, så blomster, grave huller, strø sand og se det hele gro.

Dette projekt lægger op til samskabelse med børn i hele processen. Det vil give et stærkere tilhørsforhold til forandringerne på legepladsen og en større respekt for det liv, som forhåbentligt opstår. Børnene er centrale i indberetningerne på habitatslisterne, hvor det er vigtigt at nedbryde stereotyper og frygt for insekter, edderkopper og snegle. 

Dette er starten på det empatiske forhold til naturens helhed. Når biotopbeviset kommer med posten, bliver det således noget de kan være stolte af og tage ejerskab for. Det skal have været deres indsats, som belønnes. De er små miljøhelte.

ECOSYSTEM

Læs mere om vilde legepladser

Mange børn har i dag ikke nok muligheder for at lege vildt i naturen.
I bogen ’Det sidste barn i skoven’ påpeger forfatter Richard Louv, hvordan der er en direkte sammenhæng mellem tid i naturen og stressniveau: at naturen er beroligende og derfor et vigtigt instrument til et godt liv.

Ydermere argumenterer han for, at fri, vild leg i naturen kan lindre mange symptomer på ADHD, og han kobler dermed børns mangel på naturoplevelser i samtiden med den drastiske stigning i antallet af børn med adfærdsproblemer og ADHD. Den naturlige legeplads er således ikke kun vigtig for biodiversiteten, men også et redskab til bedre mental sundhed for børnene.

Læseliste

Young Children and Nature: Outdoor Play and Development, Experiences Fostering Environmental Consciousness, And the Implications on Playground Design, Virginia Polytechnic Institute, 2011

Last Child in the Woods; Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books of Chapel Hill, 2008