Skole- skovhaven

folkeskole

Skole- skovhaven

Et spiseligt udendørs læringsmiljø

At opretholde den traditionelle skolehave kan ofte blive en kamp mod tørke, regn og ukrudt – mod naturen i det hele taget. I en skovhave tilstræbes det derimod at følge naturens principper for at skabe spiselige miljøer i balance. Det ligger i ordet, skovhave, at man planter træer, som hjælper til at stabilisere mikroklimaet i haven og samarbejder med andre planter, så ukrudt holdes i skak. Hvor sommerferien kan ødelægge de fleste køkkenhaver, overlever en skovhave syv uger uden besøg, hvilket gør skovhaven til en ideel dyrkningsform for skoler.

Da ideen er at efterligne naturen, er der i skole-skovhaven et væld af læringsperspektiver, som kan udfoldes på alle klassetrin.

Det vigtigste vi kan lære dem, er at de kan bygge noget meningsfuldt

Eleverne skal væk fra skærmene og have jord under neglene. Skovhaven på Søvind Skole har vist, at udendørs aktiviteter i skovhaven skaber trivsel og fællesskab. Med en skole-skovhave skaber man et rum til udendørs undervisning, hvilket øger sandsynligheden for at man kommer udenfor. Skovhavens unikke plantesammensætning skaber madmod ved at introducere nye spiselige planter og skaber grundlaget for en mere eksperimenterende og klimabevidst kost.

Hvordan skaber I en skovhave?

Undoubtedly we have no questions to ask which are unanswerable. We must trust the perfection of the creation so far, as to believe that whatever curiosity the order of things has awakened in our minds, the order of things can satisfy. Every man’s condition is a solution in hieroglyphic to those inquiries he would put.

ECOSYSTEM

I kassen

Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. Art is applied to the mixture of his will with the same things, as in a house, a canal, a statue, a picture.

But his operations taken together are so insignificant, a little chipping, baking, patching, and washing, that in an impression so grand as that of the world on the human mind, they do not vary the result.

Undoubtedly we have no questions to ask which are unanswerable. We must trust the perfection of the creation so far, as to believe that whatever curiosity the order of things has awakened in our minds, the order of things can satisfy. Every man’s condition is a solution in hieroglyphic to those inquiries he would put.

For uddybning og henvendelse

Spørgsmål?

ÅRSTEMA

2024

Kompost

Kompostprocesserne er grundlaget for livet på Jorden. Disse processer omdanner planternes fotosyntese til næringsstoffer, som planterne bruger i en cyklisk proces til at vokse. Når man forstår nedbrydningen, vil man forstå, hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturens komplekse balance, og hvordan simple handlinger, som at kompostere, kan gøre en forskel for jorden.

Indskoling: 

Byg et ormetårn: Natur og teknologi, håndværk og design, matematik og dansk

Dette tværfaglige forløb tager udgangspunkt i praktisk arbejde. Eleverne bygger og dekorerer et ormetårn, hvor de introduceres til nye begreber og koncepter gennem denne hands-on opgave. Elevernes observationer bliver til erfaringer, der involverer hænder, hoved og handling. Forløbet skaber forbindelser til matematik, natur og teknologi og giver de yngste elever forståelse for, hvordan planter omdannes til jord, der igen giver liv til nye planter.

Mellemtrin:

Det store komposteksperiment: Biologi, matematik, håndværk og design

Dette tværfaglige forløb introducerer, hvordan man gennemfører et eksperiment. Eleverne lærer at udvikle en hypotese og formulere undersøgelsesspørgsmål. Eksperimenterne går ud på at afprøve teorier gennem praktiske forsøg ude i haven. Forsøgene giver forståelse for, hvordan forskellige forhold påvirker nedbrydningen i naturen.

Udskoling:

Byg en varmkompost: Biologi, kemi, matematik, eventuelt samfundsfag og dansk

Dette projekt giver brøkregning og kemiske processer en praktisk dimension, når eleverne udfører et eksperiment, der dækker mere end to kvadratmeter og hvor der arbejdes med temperaturer på op til 70°. Her bliver mikroorganismernes små processer store og konkrete. Eleverne arbejder med mængdeforhold, plotter temperaturer på grafer og analyserer data. Målet med projektet er at forsøge at styre nedbrydningen i naturen for at fremme væksten i haven.

”Vi kan ikke bare tage uden at give.”  

ECOSYSTEM

Emner og temauger

Byg en skoleskovhave

Hvis I ikke er kommet i gang med jeres nye skovhave, kan vi anlægge en skovhave sammen på en uge i efteråret eller tidligt i foråret. Skal vi udvide haven og bruge mere tid på at integrere udematematikken i processen? Skal vi plante noget nyt, spire ting og få gang i dialogen om planternes fantastiske egenskaber?

Biodiversitet i skoleskovhaven

Er det tid til at bygge insekthoteller, fuglekasser og flagermus-huler? Skal vi tælle de nye arter i haven og vurdere udviklingen af artsrigdommen på skolen? Skal vi lave indsatser for mere liv på legepladsen? Skal vi tale om biodiversitetskrisen og biodiversitetens betydning for moderne teknologi og udvikling?

Byg kompost

Alle klassetrin kan være med, når der bygges skolekompost. Der kan eksperimenteres med forskellige metoder, regnes på omsætningshastigheder og mængdeforhold. Vi finder regnorme og ser, hvordan bakterier nedbryder organisk materiale.

Kulstofkredsløbet

Hvis vi skal forstå vores globale klimaudfordringer, skal vi forstå kulstofkredsløbet. Dette system er grundlaget for livet på jorden og har drevet menneskets historiske udvikling fra den store sandflugt, til da vi udvandt olie i Nordsøen. Vi regner på træers vækst og deres evne til at fange kuldioxid fra atmosfæren. Der ses på ny teknologi, der skal afbøde de ubalancer, vi har skabt i kulstofkredsløbet, og disses uventede konsekvenser. Alt gror bedre end nogensinde før, jorden har aldrig været så grøn som den er lige nu.